2003 Australia

2003 Australia

00:00:00 Posture, Ki tests
00:14:46 Aikido Arts