2007 Australia

2007 Australia

Introduction
Katadori

 

Katadori
Kokyudosa
Katatekosadori
21:18 Katatekosadori ikkyo (kotai)

 

0:00 Katatekosadori ikkyo (kotai)
1:16 How to step lizard leg and extend ki to partner
2:45 Katatekosadori ikkyo (ryutai)
3:33 Katatedori tenkan kokyunage (kotai)

 

Ryotemochi
Katatedori

 

Yokomenuchi

 

Yokomenuchi
Kokyu dosa
Katatekosadori
Ruyotedori

 

Munetsuki
Katadori shomenuchi
Hassei hou

 

Hassei hou

 

Ittou ryu – Hitotsu gachi